Afvisning af at give pålæg om anvendelse af naturgas