Afvisning af ansøgning om godkendelse som energikonsulent