Afvisning af ansøgning til EUDP

Journalnummer: 
J.nr. 1121-11-1
Dato for afgørelse: 
Mandag, 19 marts, 2012 - 01:00
Dato for offentliggoerelse: 
Torsdag, 22 marts, 2012 - 01:00
Ekstra oplysninger (fx. emneord, reference til andre sager mm): 
Stadfæstelse, EUDP, ansøgning, formkrav, tidsfrister, Tilskudsportalen, EUDP-                   lovens § 16, stk. 2.