Afslag på tilskud til projekt fra EUDP-program 2010-1 

Journalnummer: 
J.nr.1121-10-1.
Dato for afgørelse: 
Torsdag, 17 marts, 2011 - 01:00
Dato for offentliggoerelse: 
Tirsdag, 15 marts, 2011 - 01:00
Ekstra oplysninger (fx. emneord, reference til andre sager mm): 
Tilskud til projekt, retlig prøvelse, saglige kriterier