Afslag på forlængelse af tilslutningsfristen til Hejnsvig Varmeværk

Journalnummer: 
J.nr. 1021-12-2
Dato for afgørelse: 
Tirsdag, 7 februar, 2012 - 01:00
Dato for offentliggoerelse: 
Mandag, 13 februar, 2012 - 01:00
Ekstra oplysninger (fx. emneord, reference til andre sager mm): 
Tilslutningsbekendtgørelsens § 17, stk. 1, fristforlængelse, officialprincippet.
Form: 
Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form.
Lovgivningsområde: