Afslag på dispensation fra tilslutningspligt til RVV a.m.b.a. 

Journalnummer: 
J.nr. 21-593
Dato for afgørelse: 
Mandag, 21 april, 2008 - 02:00
Dato for offentliggoerelse: 
Tirsdag, 29 april, 2008 - 02:00
Ekstra oplysninger (fx. emneord, reference til andre sager mm): 
Tilslutningspligt, Dispensation og Begrundelse
Form: 
Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form
Lovgivningsområde: