Afslag på dispensation fra tilslutningspligt på baggrund af etablering af jordvarmeanlæg

Journalnummer: 
J.nr. 1021-12-149
Dato for afgørelse: 
Mandag, 3 juni, 2013 - 02:00
Dato for offentliggoerelse: 
Fredag, 7 juni, 2013 - 02:00
Ekstra oplysninger (fx. emneord, reference til andre sager mm): 
Fritagelse, dispensation, solvarme, træfyr, jordvarmeanlæg, godkendelse af projektforslag, stadfæstelse, tilslutningsbekendtgørelsen
Form: 
Áfgørelsen offentliggøres i anonymiseret form. Offentliggjort den 7. juni 2013.
Lovgivningsområde: