Afslag på dispensation fra tilslutningspligt til fjernvarme til eksisterende bebyggelse ombygget til lavenergibygning

Journalnummer: 
J.nr.1021-12-155
Dato for afgørelse: 
Tirsdag, 30 april, 2013 - 02:00
Dato for offentliggoerelse: 
Onsdag, 1 maj, 2013 - 02:00
Ekstra oplysninger (fx. emneord, reference til andre sager mm): 
Tilslutningspligt, dispensation, eksisterende bebyggelse ombygget til lavenergibygning, vidt skøn Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form.
Lovgivningsområde: