Afslag på dispensation fra tilslutningspligt til fjernvarme