Afslag på dispensation fra tilslutningspligt 

Journalnummer: 
J.nr. 1021-14
Dato for afgørelse: 
Mandag, 28 juli, 2008 - 02:00
Dato for offentliggoerelse: 
Torsdag, 31 juli, 2008 - 02:00
Ekstra oplysninger (fx. emneord, reference til andre sager mm): 
Tilslutningspligt, Dispensation
Form: 
Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form
Lovgivningsområde: