Afslag på ansøgning om udtræden af CO2-kvotelovens kvoteordning 

Journalnummer: 
J.nr. 531-19.
Dato for afgørelse: 
Onsdag, 3 januar, 2007 - 01:00
Dato for offentliggoerelse: 
Torsdag, 4 januar, 2007 - 01:00