Afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligten

Journalnummer: 
J.nr. 1021-12-121
Dato for afgørelse: 
Torsdag, 14 februar, 2013 - 01:00
Dato for offentliggoerelse: 
Mandag, 18 februar, 2013 - 01:00
Ekstra oplysninger (fx. emneord, reference til andre sager mm): 
Stadfæstelse, reparation af partshøringsfejl og mangelfuld begrundelse, lavenergibygning efter tilslutningspligtens pålæggelse, dispensation fra tilslutningspligten, forvaltningsloven §§19, stk. 1, 22, 24, tilslutningsbekendtgørelsen §§ 15, nr. 6, 16 og § 17, stk. 1. Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form
Lovgivningsområde: