Afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt 

Journalnummer: 
J.nr. 1021-7
Dato for afgørelse: 
Onsdag, 9 juli, 2008 - 02:00
Dato for offentliggoerelse: 
Tirsdag, 15 juli, 2008 - 02:00
Form: 
Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form
Lovgivningsområde: