Afslag på at ansøge Energistyrelsen om dispensation fra reglerne i projektbekendtgørelsen 

Journalnummer: 
J.nr. 1021-237
Dato for afgørelse: 
Mandag, 30 november, 2009 - 01:00
Dato for offentliggoerelse: 
Torsdag, 10 december, 2009 - 01:00
Ekstra oplysninger (fx. emneord, reference til andre sager mm): 
Dispensation, projektbekendtgørelsen, genoptagelse
Form: 
Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form
Lovgivningsområde: