Afslag på anmodning om genoptagelse af Energiklagenævnets tidligere afgørelse af 20. december 2012 om stadfæstelse af Silkeborg Kommunes pålæg af tilslutningspligt

Journalnummer: 
J.nr.1021-13-47
Dato for afgørelse: 
Onsdag, 17 april, 2013 - 02:00
Dato for offentliggoerelse: 
Fredag, 19 april, 2013 - 00:15
Ekstra oplysninger (fx. emneord, reference til andre sager mm): 
Genoptagelse, almindelige forvaltningsretlige regler, afslag Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form.
Lovgivningsområde: