Afslag fra Energistyrelsen over at behandle klage over udarbejdet energimærke, da klagefristen var overskredet 

Journalnummer: 
J.nr. 1081-10-1. 
Dato for afgørelse: 
Mandag, 7 februar, 2011 - 01:00
Dato for offentliggoerelse: 
Tirsdag, 8 februar, 2011 - 01:00
Ekstra oplysninger (fx. emneord, reference til andre sager mm): 
Klagefrist, forældelsesfrist, fristoverskridelse, energimærke, oprejsningsbevilling
Form: 
Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form