Afregning af varmeleverancer fra Hanstholm Kraftvarmeværk