Afregning for afkølingsbonus hos Købenahvns Energi