Afgørelser

ListevisningViser 71 - 80 af 1731
18. december 2017
Stadfæstelse af Energitilsynets afgørelse vedrørende SEAS-NVE Net A/S' afvisning af moderselskabsgaranti som sikkerhedsstillelse (1011-17-14)
Energitilsynet - sikkerhedsstillelse - moderselskabsgaranti - kreditværdighed betænkelig i forhold til sikkerhedens størrelse - standardaftalen - elforsyningsloven.
Dato for offentliggørelse: 20. december 2017
18. december 2017
Stadfæstelse af Energitilsynets afgørelse vedrørende Syd Energi Net A/S' afvisning af moderselskabsgaranti som sikkerhedsstillelse (1011-17-18)
Energitilsynet - sikkerhedsstillelse - moderselskabsgaranti - kreditværdighed betænkelig i forhold til sikkerhedens størrelse - standardaftalen - elforsyningsloven.
Dato for offentliggørelse: 20. december 2017
18. december 2017
Stadfæstelse af Energistyrelsens afgørelse om afslag på ansøgning om tilskud til biomassekonvertering (1131-17-277)
Anonymiseret
Energistyrelsen - ansøgning om tilskud til biomassekonvertering - afslag - hjemmelsgrundlag ophævet - afgørelsesbegrebet - ikke retligt beskyttet berettiget forventning om behandling af ansøgning - VE til proces loven.
Dato for offentliggørelse: 20. december 2017
28. november 2017
Hjemvisning - Energitilsynet skal tillade indregning af overskud i fjernvarmeprisen fra 1. januar 2012 og beregne konsekvenserne af Energitilsynets afgørelse af 4. september 2015, som i øvrigt stadfæstes. (1021-17-13)
Ikke anonymiseret
Fastsættelse af fjernvarmepris, jf. varmeforsyningslovens § 20, stk. 1, udstedelse af pålæg efter varmeforsyningslovens § 21, stk. 4, kompetence, efterregulering, tilladelse til indregning af overskud i fjernvarmeprisen, konsekvensberegning, elforsyningslovens § 75, stk. 2. (Genoptagelse af j. nr. 1021-15-99).
Dato for offentliggørelse: 7. december 2017
28. november 2017
Stadfæstelse af Energitilsynets afgørelse om anmeldelse af priseftervisning for levering af varme til Tønder Fjernvarmeselskab A.m.b.a. i perioden fra den 1. januar 2015 til den 8. januar 2015 (1021-16-45)
Energitilsynet - pligt til at anmelde priseftervisninger - ophørt leveringsforhold - dispensation fra anmeldelsespligt - varmeforsyningsloven - anmeldelsesbekendtgørelsen.
Dato for offentliggørelse: 7. december 2017
27. november 2017
Havvindmølleprojektet Vesterhav Syd, Vattenfall Vindkraft A/S, afvisning grundet manglende klageberettigelse (Energiklagenævnet har i 2017 truffet afgørelse i yderligere 260 klagesager med afvisning pga. manglende klageberettigelse med samme begrundelse) (1131-17-238)
Anonymiseret
Afvisning, manglende klageberettigelse, ikke individuel og væsentlig interesse, støjproblematik har ikke indvirkning på klageberettigelse, retlige konsekvenser af EU-dommene C-290/15 og C-379/15, vindmøllebekendtgørelsen, VE-loven, elforsyningsloven
Dato for offentliggørelse: 8. januar 2018
17. november 2017
Afvisning af klage på grund af overskredet klagefrist (1011-17-52)
Afvisning, klagefrist overskredet, ikke undskyldende omstændigheder, bekendtgørelse nr. 999 af 29. juni 2016 om nettoafregning for egen producenter af elektricitet § 17, stk. 2.
Dato for offentliggørelse: 20. november 2017
17. november 2017
Afvisning af klage på grund af overskredet klagefrist (1011-17-51)
Afvisning, klagefrist overskredet, ikke undskyldende omstændigheder, bekendtgørelse nr. 999 af 29. juni 2016 om nettoafregning for egen producenter af elektricitet § 17, stk. 2.
Dato for offentliggørelse: 20. november 2017
17. november 2017
Afvisning af klage på grund af overskredet klagefrist (1011-17-50)
Afvisning, klagefrist overskredet, ikke undskyldende omstændigheder, bekendtgørelse nr. 999 af 29. juni 2016 om nettoafregning for egen producenter af elektricitet § 17, stk. 2.
Dato for offentliggørelse: 20. november 2017
14. november 2017
Afvisning af klage på grund af manglende klageberettigelse (1011-15-28)
Anonymiseret
Energitilsynet - klageberettigelse - tilsynets funktion - ikke væsentligt og individuelt berørt - adressat for afgørelsen - generelle tilslutningsbestemmelser - verserende retssag ingen betydning for klageberettigelse.
Dato for offentliggørelse: 17. november 2017

Sider