Afgørelser

ListevisningViser 61 - 70 af 1731
28. februar 2018
Anmodning om opsættende virkning imødekommes ikke (18/00260)
Opsættende virkning - klageberettigelse - projektforslag - etablering af biogasanlæg.
Dato for offentliggørelse: 20. november 2018
26. februar 2018
Klage afvist på grund af overskredet klagefrist (18/00160)
Anonymiseret
Klagefrist overskredet - ikke oprejsningsbevilling - ingen undskyldende omstændigheder - kontortids ophør - Energiklagenævnets forretningsorden § 7, stk. 2 - klaget 6 timer for sent.
Dato for offentliggørelse: 27. februar 2018
26. februar 2018
Klage over Energimærkningsrapport vedrørende registrering af hulmursisolering (18/00168 )
Anonymiseret
Klage over Energimærkningsrapport. Ikke registreret hulmursisolering i Energimærkningsrapporten. Klager har efterfølgende konstateret hulmursisolering. Destruktive indgreb i form af boreprøver. Energikonsulenten fulgt de gældende retningslinjer på besigtigelsestidspunktet. Stadfæstelse af Energistyrelsens afgørelse.
Dato for offentliggørelse: 7. marts 2018
26. februar 2018
Klage afvist på grund af overskredet klagefrist (18/00361)
Anonymiseret
Energistyrelsen, afvisning, klagefrist overskredet, ikke undskyldende omstændigheder, lovbekendtgørelse nr. 999 af 29. juni 2016 om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet.
Dato for offentliggørelse: 6. marts 2018
10. januar 2018
Afvisning af klage på grund af overskredet klagefrist (1131-17-389)
Anonymiseret
Afvisning, klagefrist overskredet, ikke undskyldende omstændigheder, lovbekendtgørelse nr. 1288 af 27. oktober 2016 om lov om fremme af vedvarende energi.
Dato for offentliggørelse: 16. januar 2018
3. januar 2018
Energiklagenævnet imødekommer ikke anmodningen om opsættende virkning (1131-17-362)
Opsættende virkning, vindmølle, pristillæg
Dato for offentliggørelse: 12. marts 2018
3. januar 2018
Anmodning om opsættende virkning imødekommes ikke (1131-17-361)
Opsættende virkning, vindmølle, pristillæg
Dato for offentliggørelse: 22. marts 2018
22. december 2017
Stadfæstelse af Energinet.dk's afgørelse om bortfald af afgiftsfritagelse for det elforbrug, der overstiger 100 GWh årligt (1011-15-25)
Elforsyningslovens § 9, afgiftsfritagelse, forbrugssted, elforbruger, forbrugsinstallation, PSO
Dato for offentliggørelse: 22. december 2017
22. december 2017
Stadfæstelse af EUDP-bestyrelsens afgørelse om afslag på ansøgning om tilskud til EUDP 2016 (J.nr. 1121-16-1)
EUDP, stadfæstelse med ændret begrundelse, begrundelsesmangel, retlig prøvelse
Dato for offentliggørelse: 22. december 2017
18. december 2017
Energitilsynets afgørelse vedrørende E.ON Produktion Danmark A/S' prisfastsættelse i perioden 2007-2012 stadfæstes. (1021-16-12)
Energitilsynet - prissætning på fjernvarme - ikke konkret begrundet mistanke om eller grundlag for at antage, at varmeforsyningsloven er overtrådt.
Dato for offentliggørelse: 12. januar 2018

Sider