Afgørelser

ListevisningViser 41 - 50 af 1731
2. juli 2018
Energinet.dk's afgørelse om afslag på ansøgning om tilskud til produktion af elektricitet fra industrielle kraftvarmeværker hjemvist på grund af manglende vejledning (18/00179)
Anonymiseret
Tilskud til produktion af elektricitet fra industrielle kraftvarmeværker - skærpet vejledningspligt efter anmodning om vejledning - elforsyningslovens § 58 c - forvaltningslovens § 7.
Dato for offentliggørelse: 14. august 2018
2. juli 2018
Energinet.dk's afgørelse om afslag på ansøgning om tilskud til produktion af elektricitet fra industrielle kraftvarmeværker hjemvist på grund af manglende vejledning (18/00180)
Anonymiseret
Tilskud til produktion af elektricitet fra industrielle kraftvarmeværker - vejledningspligt tilsidesat - elforsyningslovens § 58 c - forvaltningslovens § 7.
Dato for offentliggørelse: 14. august 2018
2. juli 2018
Energinet.dk's afgørelse om afslag på ansøgning om tilskud til produktion af elektricitet fra industrielle krafvarmeværker hjemvist (18/00186)
Grundejerforening - tilskud til elektricitet produceret i industrielle kraftvarmeværker - afskrivninger - elforsyningslovens § 58 c
Dato for offentliggørelse: 14. august 2018
19. juni 2018
Stadfæstelse af Energistyrelsens afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning (18/00233)
Anonymiseret
Energistyrelsen - årsbaseret nettoafregning - solcelleanlæg - overgangsordning - privat og erhvervsmæssig brug - nettoafregningsbekendtgørelsens § 21, stk. 1.
Dato for offentliggørelse: 9. august 2018
18. juni 2018
Energistyrelsens afgørelse om energimærkning stadfæstet (18/00158)
Anonymiseret
Energimærkning - fejlregistrering af gaskedel og fejl i relation til ydervæggene - Håndbog for Energikonsulenter 2008, version 3
Dato for offentliggørelse: 9. august 2018
15. juni 2018
Klage afvist på grund af overskredet klagefrist (18/02330)
Anonymiseret
Klagefrist overskredet - ikke oprejsningsbevilling - ingen undskyldende omstændigheder - lovbekendtgørelse nr. 523 af 22. maj 2017 om varmeforsyning.
Dato for offentliggørelse: 9. august 2018
13. juni 2018
Energitilsynets afgørelse om effektiviseringskrav til elnetvirksomhederne for 2017 stadfæstes (18/00211)
Effektiviseringskrav - elforsyningslovens § 70 - indtægtsrammebekendtgørelsens § 28 og 29.
Dato for offentliggørelse: 14. august 2018
18. maj 2018
Energinets afgørelse om afslag på dispensation for manglende nettilslutning inden 1. januar 2016 stadfæstet (18/00161)
Anonymiseret
Dispensation - nettilslutning - solcelleanlæg - krav om effekt på 500 kW eller derover - ikke bindende aftale - ikke påbegyndt inden frist - VE-loven.
Dato for offentliggørelse: 14. august 2018
16. maj 2018
Afvisning af klage på grund af manglende klageberettigelse (18/00598)
Anonymiseret
Klageberettigelse - ikke væsentligt og individuelt berørt - projektforslag - lovbekendtgørelse nr. 523 af 22. maj 2017 om varmeforsyning.
Dato for offentliggørelse: 9. august 2018
8. maj 2018
Energinets afslag på forhøjet pristillæg stadfæstet (18/00200)
Anonymiseret
Forhøjet pristillæg - solcelleanlæg - anden adresse - overgangsordning - VE-lovens § 47, stk. 7, nr. 1.
Dato for offentliggørelse: 9. august 2018

Sider