Afgørelser

ListevisningViser 31 - 40 af 1731
9. august 2018
Klage afvist på grund af overskredet klagefrist (18/03797)
Anonymiseret
Klagefrist overskredet - ikke oprejsningsbevilling - ingen undskyldende omstændigheder - tilslutningsbekendtgørelsen § 22.
Dato for offentliggørelse: 14. august 2018
3. august 2018
Energistyrelsens afgørelse om genoptagelse og ændring af afgørelse vedrørende godkendelse af delvis overdragelse af bevilling til netvirksomhed og transmissionsvirksomhed stadfæstet (18/00359)
Transmissionsvirksomhed - netvirksomhed - netbevilling - berettigede forventninger - elforsyningsloven § 89.
Dato for offentliggørelse: 14. august 2018
2. august 2018
Stadfæstelse af Energinets afgørelse om afslag på ansøgning om årsbaseret nettoafregning (18/00192)
Anonymiseret
Energinet - årsbaseret nettoafregning - solcelleanlæg - privat og erhvervsmæssig benyttelse - ikke muligt at adskille forbrug - Bekendtgørelse nr. 999 af 29. juni 2016 om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet.
Dato for offentliggørelse: 14. august 2018
12. juli 2018
Anmodning om opsættende virkning imødekommes ikke (18/00604)
Opsættende virkning - nettoafregning - solcelleanlæg.
Dato for offentliggørelse: 9. august 2018
10. juli 2018
Stadfæstelse af Energinets afgørelse om afslag på klagers ansøgning om årsbaseret nettoafregning (18/00184)
Anonymiseret
Energistyrelsen - årsbaseret nettoafregning - solcelleanlæg - privat og erhvervsmæssig brug - nettoafregningsbekendtgørelsens § 21, stk. 5.
Dato for offentliggørelse: 14. august 2018
9. juli 2018
Afgørelse om godkendelse af projektforslag vedrørende etablering af en transmissionsledning ophævet og hjemvist (18/00171)
Anonymiseret
Projektforslag - transmissionsledning - klageberettigelse - mangelfuld begrundelse - projektbekendtgørelsen § 31 - varmeforsyningsloven § 26.
Dato for offentliggørelse: 14. august 2018
9. juli 2018
Energinets afgørelse om afslag på dispensation for manglende nettilslutning inden 1. januar 2016 stadfæstet (18/00243)
Anonymiseret
Dispensation for manglende nettilslutning - solcelleanlæg - VE-lovens § 47, stk. 6 - lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi § 7, stk. 5.
Dato for offentliggørelse: 14. august 2018
9. juli 2018
Energinets afgørelse om afslag på ansøgning om timebaseret nettoafregning stadfæstet (18/00213)
Anonymiseret
Timebaseret nettoafregning til egenproduceret elektricitet - nettoafregningsbekendtgørelsens § 23.
Dato for offentliggørelse: 14. august 2018
9. juli 2018
Afslag på årsbaseret nettoafregning stadfæstet på grund af manglende dokumentation for aftalens indgåelsen inden skæringstidspunktet (18/00236)
Anonymiseret
Lov om elforsyning - årsbaseret nettoafregning - dokumentation for køb af solcelleanlægget - nettoafregningsbekendtgørelsens § 21.
Dato for offentliggørelse: 14. august 2018
5. juli 2018
Stadfæstelse af afgørelse om ophævelse af Energinets metodegodkendelse af 100 MV-reservationen i SK4 med virkning fra den 1. januar 2018 men med tilbagekaldelse af metodegodkendelsen af 2. december 2010 med virkning fra den 1. januar 2020 (18/00264 - 18/00265 - 18/00266 - 18/00268)
Anonymiseret
SK4 - tilbagekaldelse af metodegodkendelse - samfundsøkonomisk gevinst - hensynet til konkurrencen - berettigede forventninger - elforsyningslovens § 89, stk. 1.
Dato for offentliggørelse: 14. august 2018

Sider