Afgørelser

ListevisningViser 21 - 30 af 1731
11. september 2018
Stadfæstelse af Energistyrelsens afgørelse om afslag på forhøjet pristillæg (18/00255)
Anonymiseret
Forhøjet pristillæg, solcelleanlæg, anden adresse, VE-lovens § 47, stk. 7, nr. 1.
Dato for offentliggørelse: 18. september 2018
4. september 2018
Delvis stadfæstelse af Energitilsynets afgørelse om indtægtsrammeudmelding for Vestforsyning Net A/S for reguleringsårene 2005-2015 (18/00176)
Energitilsynet – regnskabspostering af pensionsforpligtelse – driftsomkostning – ikke retligt beskyttet - berettiget forventning.
Dato for offentliggørelse: 24. september 2018
4. september 2018
Stadfæstelse af Energitilsynets afgørelse om afslag på genoptagelse (18/00280)
Anonymiseret
Energitilsynet, tidligere prisloftudmeldinger, varmeforsyningslovens § 20, stk. 1 og stk. 4 og § 21, stk. 4.
Dato for offentliggørelse: 18. september 2018
4. september 2018
Stadfæstelse af Energitilsynets afgørelse om afslag på genoptagelse (18/00263)
Energitilsynet, tidligere prisloftudmeldinger, varmeforsyningslovens § 20, stk. 1 og stk. 4 og § 21, stk. 4.
Dato for offentliggørelse: 18. september 2018
4. september 2018
Stadfæstelse af Energitilsynets afgørelse om afslag på genoptagelse (18/00267)
Anonymiseret
Energitilsynet, tidligere prisloftudmeldinger, varmeforsyningslovens § 20, stk. 1 og stk. 4 og § 21, stk. 4.
Dato for offentliggørelse: 18. september 2018
3. september 2018
Stadfæstelse af Energistyrelsens afgørelse, da klagers anlæg ikke var nettilsluttet senest den 11. juni 2013 (18/00237)
Anonymiseret
Forhøjet pristillæg, solcelleanlæg, nettilslutning, § 4, stk. 7-9 i Lov nr. 900 af 4. juli 2013 om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, Lovbekendtgørelse nr. 1141 af 29. august 2016 om fremme af vedvarende energi.
Dato for offentliggørelse: 17. september 2018
31. august 2018
Stadfæstelse af Energistyrelsens afgørelse, da det omhandlede solcelleanlæg foruden klagers private bolig forsynede erhverv. (18/00190)
Anonymiseret
Årsbaseret nettoafregning, privat beboelse, erhverv, blandet anvendelse, forbrugsinstallation, § 20, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 999 af 29. juni 2016 om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet, § 5, stk. 2, nr. 2, i bekendtgørelse nr. 804 af 28. juni 2010 om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet.
Dato for offentliggørelse: 31. august 2018
28. august 2018
Afvisning af klage på grund af manglende klageberettigelse (18/00970)
Anonymiseret
Klageberettigelse - projektforslag - ikke væsentligt og individuelt berørt - Bekendtgørelse nr. 523 af 22. maj 2017 om varmeforsyning - Bekendtgørelse nr. 825 af 24. juni 2016 om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg.
Dato for offentliggørelse: 30. august 2018
28. august 2018
Afvisning af klage på grund af manglende klageberettigelse (18/00358)
Anonymiseret
Klageberettigelse - ikke væsentligt og individuelt berørt - lovbekendtgørelse nr. 1288 af 27. oktober 2016 om fremme af vedvarende energi
Dato for offentliggørelse: 30. august 2018
17. august 2018
Stadfæstelse af Energistyrelsens afgørelse, da det omhandlede solcelleanlæg foruden klagers private bolig forsynede erhverv. (18/00254)
Anonymiseret
Forhøjet pristillæg, puljeordning, privat beboelse, erhverv, blandet benyttelse, VE-lovens § 47, stk. 1, nr. 1, lovbekendtgørelse nr. 1288 af 27. oktober 2016 om fremme af vedvarende energi, bekendtgørelse nr. 1114 af 18. september 2015 om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere.
Dato for offentliggørelse: 22. august 2018

Sider