Afgørelser

ListevisningViser 11 - 20 af 1731
11. oktober 2018
Stadfæstelse af Energitilsynets afgørelse om afslag på genoptagelse (18/00183)
Anonymiseret
Energitilsynet, genoptagelse, ingen væsentlig nye oplysninger som kunne give anledning til genoptagelse.
Dato for offentliggørelse: 23. oktober 2018
10. oktober 2018
Stadfæstelse af Energinets afgørelse om afslag på dispensation for manglende nettilslutning inden den 1. januar 2016 (18/00174)
Anonymiseret
Pristillæg – dispensation – solcelleprojekt – projektets påbegyndelse – irreversibel investering – bindende aftale – § 47, stk. 6, lovbekendtgørelse nr. 122 af 6. februar 2015 om fremme af vedvarende energi – § 7, stk. 5, i lov nr. 744 af 1. juni 2015 om ændring af lov om fremme af vedvarende energi – lovforslag nr. L 163, Folketinget 2014-15, Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi.
Dato for offentliggørelse: 11. oktober 2018
1. oktober 2018
Stadfæstelse af Energistyrelsens afgørelse om afslag på nettoafregning (18/00346)
Anonymiseret
Timebaseret nettoafregning til egenproduceret elektricitet, nettoafregningsbekendtgørelsens § 23
Dato for offentliggørelse: 8. oktober 2018
1. oktober 2018
Stadfæstelse af Energistyrelsens afgørelse om afslag på nettoafregning (18/00273)
Anonymiseret
Timebaseret nettoafregning til egenproduceret elektricitet, nettoafregningsbekendtgørelsens § 23.
Dato for offentliggørelse: 8. oktober 2018
28. september 2018
Anmodning om genoptagelse af Energiklagenævnets afvisning af klage på grund af klagefristens overskridelse afvist (18/06730)
Anonymiseret
Energiklagenævnet, genoptagelse, klagefrist.
Dato for offentliggørelse: 8. oktober 2018
28. september 2018
Klage over etableringstilladelse til havvindmølleparken Vesterhav Syd afvist grundet manglende klageberettigelse (18/00201)
Kystnær havvindmøllepark Vesterhav Syd, Vattenfall Vindkraft A/S, grundejerforening, afvisning, manglende klageberettigelse, VE-loven.
Dato for offentliggørelse: 1. oktober 2018
24. september 2018
Stadfæstelse af Energitilsynets afgørelse om indtægtsrammeudmelding for FynsNet A/S for reguleringsårene 2005-2015 (18/00276)
Energitilsynet – indtægtsrammeudmelding for 2005-2015 – elforsyningsloven- kundeforhold.
Dato for offentliggørelse: 29. oktober 2018
24. september 2018
Stadfæstelse af Energitilsynets afgørelse om indtægtsrammeudmelding for Nibe Elforsyning Net for reguleringsårene 2005-2015 (18/00207)
Energitilsynet – indtægtsrammeudmelding for 2005-2015 – indtægtsrammebekendtgørelsen – korrektioner til reguleringsregnskab - § 23 – væsentlighedsvurdering foretages enkeltvis for hver regnskabsmæssig fejlpostering – væsentlighed vurderes i forhold til afgivne oplysninger i reguleringsregnskabet.
Dato for offentliggørelse: 25. september 2018
24. september 2018
Stadfæstelse af afslag på dispensation fra forblivelsespligt (18/00170)
Anonymiseret
Randers Kommune – tilslutnings- og forblivelsespligt – dispensation, jf. tilslutningsbekendtgørelsens § 17 – påser forudsætningsvist pålagte tilslutnings- eller forblivelsespligt - etablering af pillefyr – Kommunen tillagt vidt skøn – ikke særlige forhold.
Dato for offentliggørelse: 25. september 2018
17. september 2018
Energitilsynets afgørelse om effektiviseringskrav til elnetvirksomhederne for 2017 ophæves og hjemvises (18/00206)
Effektiviseringskrav- elforsyningslovens § 70 – indtægtsrammebekendtgørelsens § 28 og 29 – klagers bevillingspligtige aktivitet, ophævelse og hjemvisning af sagen til fornyet behandling.
Dato for offentliggørelse: 18. september 2018

Sider