Afgørelser

ListevisningViser 1 - 10 af 63
28. september 2018
Klage over etableringstilladelse til havvindmølleparken Vesterhav Syd afvist grundet manglende klageberettigelse (18/00201)
Kystnær havvindmøllepark Vesterhav Syd, Vattenfall Vindkraft A/S, grundejerforening, afvisning, manglende klageberettigelse, VE-loven.
Dato for offentliggørelse: 1. oktober 2018
11. september 2018
Stadfæstelse af Energistyrelsens afgørelse om afslag på forhøjet pristillæg (18/00255)
Anonymiseret
Forhøjet pristillæg, solcelleanlæg, anden adresse, VE-lovens § 47, stk. 7, nr. 1.
Dato for offentliggørelse: 18. september 2018
3. september 2018
Stadfæstelse af Energistyrelsens afgørelse, da klagers anlæg ikke var nettilsluttet senest den 11. juni 2013 (18/00237)
Anonymiseret
Forhøjet pristillæg, solcelleanlæg, nettilslutning, § 4, stk. 7-9 i Lov nr. 900 af 4. juli 2013 om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, Lovbekendtgørelse nr. 1141 af 29. august 2016 om fremme af vedvarende energi.
Dato for offentliggørelse: 17. september 2018
28. august 2018
Afvisning af klage på grund af manglende klageberettigelse (18/00358)
Anonymiseret
Klageberettigelse - ikke væsentligt og individuelt berørt - lovbekendtgørelse nr. 1288 af 27. oktober 2016 om fremme af vedvarende energi
Dato for offentliggørelse: 30. august 2018
17. august 2018
Stadfæstelse af Energistyrelsens afgørelse, da det omhandlede solcelleanlæg foruden klagers private bolig forsynede erhverv. (18/00254)
Anonymiseret
Forhøjet pristillæg, puljeordning, privat beboelse, erhverv, blandet benyttelse, VE-lovens § 47, stk. 1, nr. 1, lovbekendtgørelse nr. 1288 af 27. oktober 2016 om fremme af vedvarende energi, bekendtgørelse nr. 1114 af 18. september 2015 om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere.
Dato for offentliggørelse: 22. august 2018
18. maj 2018
Energinets afgørelse om afslag på dispensation for manglende nettilslutning inden 1. januar 2016 stadfæstet (18/00161)
Anonymiseret
Dispensation - nettilslutning - solcelleanlæg - krav om effekt på 500 kW eller derover - ikke bindende aftale - ikke påbegyndt inden frist - VE-loven.
Dato for offentliggørelse: 14. august 2018
8. maj 2018
Energinets afslag på forhøjet pristillæg stadfæstet (18/00200)
Anonymiseret
Forhøjet pristillæg - solcelleanlæg - anden adresse - overgangsordning - VE-lovens § 47, stk. 7, nr. 1.
Dato for offentliggørelse: 9. august 2018
10. januar 2018
Afvisning af klage på grund af overskredet klagefrist (1131-17-389)
Anonymiseret
Afvisning, klagefrist overskredet, ikke undskyldende omstændigheder, lovbekendtgørelse nr. 1288 af 27. oktober 2016 om lov om fremme af vedvarende energi.
Dato for offentliggørelse: 16. januar 2018
3. januar 2018
Energiklagenævnet imødekommer ikke anmodningen om opsættende virkning (1131-17-362)
Opsættende virkning, vindmølle, pristillæg
Dato for offentliggørelse: 12. marts 2018
3. januar 2018
Anmodning om opsættende virkning imødekommes ikke (1131-17-361)
Opsættende virkning, vindmølle, pristillæg
Dato for offentliggørelse: 22. marts 2018

Sider