Afgørelser

ListevisningViser 1 - 10 af 886
11. oktober 2018
Stadfæstelse af Energitilsynets afgørelse om afslag på genoptagelse (18/00183)
Anonymiseret
Energitilsynet, genoptagelse, ingen væsentlig nye oplysninger som kunne give anledning til genoptagelse.
Dato for offentliggørelse: 23. oktober 2018
10. oktober 2018
Stadfæstelse af Energinets afgørelse om afslag på dispensation for manglende nettilslutning inden den 1. januar 2016 (18/00174)
Anonymiseret
Pristillæg – dispensation – solcelleprojekt – projektets påbegyndelse – irreversibel investering – bindende aftale – § 47, stk. 6, lovbekendtgørelse nr. 122 af 6. februar 2015 om fremme af vedvarende energi – § 7, stk. 5, i lov nr. 744 af 1. juni 2015 om ændring af lov om fremme af vedvarende energi – lovforslag nr. L 163, Folketinget 2014-15, Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi.
Dato for offentliggørelse: 11. oktober 2018
28. september 2018
Anmodning om genoptagelse af Energiklagenævnets afvisning af klage på grund af klagefristens overskridelse afvist (18/06730)
Anonymiseret
Energiklagenævnet, genoptagelse, klagefrist.
Dato for offentliggørelse: 8. oktober 2018
24. september 2018
Stadfæstelse af afslag på dispensation fra forblivelsespligt (18/00170)
Anonymiseret
Randers Kommune – tilslutnings- og forblivelsespligt – dispensation, jf. tilslutningsbekendtgørelsens § 17 – påser forudsætningsvist pålagte tilslutnings- eller forblivelsespligt - etablering af pillefyr – Kommunen tillagt vidt skøn – ikke særlige forhold.
Dato for offentliggørelse: 25. september 2018
4. september 2018
Stadfæstelse af Energitilsynets afgørelse om afslag på genoptagelse (18/00280)
Anonymiseret
Energitilsynet, tidligere prisloftudmeldinger, varmeforsyningslovens § 20, stk. 1 og stk. 4 og § 21, stk. 4.
Dato for offentliggørelse: 18. september 2018
4. september 2018
Stadfæstelse af Energitilsynets afgørelse om afslag på genoptagelse (18/00263)
Energitilsynet, tidligere prisloftudmeldinger, varmeforsyningslovens § 20, stk. 1 og stk. 4 og § 21, stk. 4.
Dato for offentliggørelse: 18. september 2018
4. september 2018
Stadfæstelse af Energitilsynets afgørelse om afslag på genoptagelse (18/00267)
Anonymiseret
Energitilsynet, tidligere prisloftudmeldinger, varmeforsyningslovens § 20, stk. 1 og stk. 4 og § 21, stk. 4.
Dato for offentliggørelse: 18. september 2018
28. august 2018
Afvisning af klage på grund af manglende klageberettigelse (18/00970)
Anonymiseret
Klageberettigelse - projektforslag - ikke væsentligt og individuelt berørt - Bekendtgørelse nr. 523 af 22. maj 2017 om varmeforsyning - Bekendtgørelse nr. 825 af 24. juni 2016 om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg.
Dato for offentliggørelse: 30. august 2018
9. juli 2018
Afgørelse om godkendelse af projektforslag vedrørende etablering af en transmissionsledning ophævet og hjemvist (18/00171)
Anonymiseret
Projektforslag - transmissionsledning - klageberettigelse - mangelfuld begrundelse - projektbekendtgørelsen § 31 - varmeforsyningsloven § 26.
Dato for offentliggørelse: 14. august 2018
9. juli 2018
Energinets afgørelse om afslag på dispensation for manglende nettilslutning inden 1. januar 2016 stadfæstet (18/00243)
Anonymiseret
Dispensation for manglende nettilslutning - solcelleanlæg - VE-lovens § 47, stk. 6 - lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi § 7, stk. 5.
Dato for offentliggørelse: 14. august 2018

Sider