Afgørelser

Udvidet visningViser 1 - 25 af 1731
3/12-2018
Afvisning af anmodning om opsættende virkning
PDF icon afgoerelse.pdf
18/03743
30/11-2018
Klage tillagt opsættende virkning
PDF icon afgoerelse.pdf
18/04407
27/11-2018
Klage over etableringstilladelse til havvindmølleparken Vesterhav Syd afvist grundet manglende klageberettigelse
PDF icon afgoerelse.pdf
18/00227
26/11-2018
Stadfæstelse af Energinets afgørelse om afslag på forhøjet pristillæg
PDF icon afgoerelse.pdf
18/02046
20/11-2018
Afvisning af klage på grund af manglende klageberettigelse
PDF icon afgoerelse.pdf
18/00247
13/11-2018
Delvis stadfæstelse af Energinets afgørelse i sag om ansøgning om tilskud til produktion af elektricitet fra et industrielt kraftvarmeværk
PDF icon afgoerelse.pdf
18/00194
5/11-2018
Ophævelse og hjemvisning af Energinets grundet manglende sagsoplysning
PDF icon afgoerelse.pdf
18/00401
5/11-2018
Anmodning om aktindsigt delvis imødekommet
PDF icon afgoerelse.pdf
18/08107
5/11-2018
Stadfæstelse af Energistyrelsens afgørelse, da det omhandlede solcelleanlæg foruden klagers private bolig forsynede erhverv
PDF icon afgoerelse.pdf
18/00178
29/10-2018
Klage over etableringstilladelse til havvindmølleparken Vesterhav Syd afvist grundet manglende klageberettigelse
PDF icon afgoerelse.pdf
18/00398
11/10-2018
Stadfæstelse af Energitilsynets afgørelse om afslag på genoptagelse
PDF icon afgoerelse.pdf
18/00183
10/10-2018
Stadfæstelse af Energinets afgørelse om afslag på dispensation for manglende nettilslutning inden den 1. januar 2016
PDF icon afgoerelse.pdf
18/00174
1/10-2018
Stadfæstelse af Energistyrelsens afgørelse om afslag på nettoafregning
PDF icon afgoerelse.pdf
18/00346
1/10-2018
Stadfæstelse af Energistyrelsens afgørelse om afslag på nettoafregning
PDF icon afgoerelse.pdf
18/00273
28/9-2018
Anmodning om genoptagelse af Energiklagenævnets afvisning af klage på grund af klagefristens overskridelse afvist
PDF icon afgoerelse.pdf
18/06730
28/9-2018
Klage over etableringstilladelse til havvindmølleparken Vesterhav Syd afvist grundet manglende klageberettigelse
PDF icon afgoerelse.pdf
18/00201
24/9-2018
Stadfæstelse af Energitilsynets afgørelse om indtægtsrammeudmelding for FynsNet A/S for reguleringsårene 2005-2015
PDF icon afgoerelse.pdf
18/00276
24/9-2018
Stadfæstelse af Energitilsynets afgørelse om indtægtsrammeudmelding for Nibe Elforsyning Net for reguleringsårene 2005-2015
PDF icon afgoerelse.pdf
18/00207
24/9-2018
Stadfæstelse af afslag på dispensation fra forblivelsespligt
PDF icon afgoerelse.pdf
18/00170
17/9-2018
Energitilsynets afgørelse om effektiviseringskrav til elnetvirksomhederne for 2017 ophæves og hjemvises
PDF icon 18-00206.pdf
18/00206
11/9-2018
Stadfæstelse af Energistyrelsens afgørelse om afslag på forhøjet pristillæg
PDF icon 18-00255.pdf
18/00255
4/9-2018
Delvis stadfæstelse af Energitilsynets afgørelse om indtægtsrammeudmelding for Vestforsyning Net A/S for reguleringsårene 2005-2015
PDF icon afgoerelse.pdf
18/00176
4/9-2018
Stadfæstelse af Energitilsynets afgørelse om afslag på genoptagelse
PDF icon 18-00280.pdf
18/00280
4/9-2018
Stadfæstelse af Energitilsynets afgørelse om afslag på genoptagelse
PDF icon 18-00263.pdf
18/00263
4/9-2018
Stadfæstelse af Energitilsynets afgørelse om afslag på genoptagelse
PDF icon 18-00267.pdf
18/00267

Sider