Århus Kommunes tilbagebetaling af overdækning i Varmeplan Århus og Fjernvarme Århus som følge af for høje fjernvarmepriser i årene 2003 og frem

Journalnummer: 
J.nr. 21-858
Dato for afgørelse: 
Onsdag, 19 marts, 2008 - 01:00
Dato for offentliggoerelse: 
Tirsdag, 25 marts, 2008 - 01:00
Ekstra oplysninger (fx. emneord, reference til andre sager mm): 
Afgørense offentliggøres i anonymiseret form.
Lovgivningsområde: